Академија пословних струковних студија Београд – Одсек Блаце

Академија пословних струковних студија Београд – Одсек Блаце има јасну визију о својој улози у унапређењу система струковног образовања у Србији, као и о стратешкој усмерености ка потребама друштва и савременим образовним тенденцијама. Академија своју делатност обавља кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија из више научних и стручних области: информационе технологије, економија, менаџмент, маркетинг, право, а у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука.
skola-400x300
ucionica-400x300

Савремени трендови и дуални концепт високог струковног образовања

Академија пословних струковних студија Београд је прва и водећа акредитована високошколска институција у Србији у области информационих система и технологија, финансија, рачуноводства, банкарства, пореза и царина, јавне управе, менаџмента и маркетинга. Програмска оријентација Академије одражава савремене трендове високог струковног образовања, дуалног концепта студирања, са студентском стручном праксом као кључном основом за развој и обликовање стручњака који ће бити конкурентни не само на домаћем, већ и европском и светском тржишту рада.