Акредитована високошколска јединица ван седишта установе Јагодина

Од почетка реализације студијског програма Финансије и рачуноводство у Одсеку Блаце, радило се на развоју и припреми савремених окружења и начина извођења наставе, тако да су временом створени услови да се предложи извођење овог студијског програма ван седишта установе оснивача без својства правног лица.

Потреба за оснивањем ове јединице у Јагодини је друштвено оправдана и целисходна због убрзаног развоја малих и средњих предузећа, као и развоја индустрије у овом делу Србије.

jAGODINA1

Центар Јагодина - Контакт

Адреса:

Кнегиње Милице бб, Јагодина 35000

Телефон:

E-пошта:

info@vpskp.edu.rs