Акредитована високошколска јединица ван седишта установе Димитровград

Потреба за оснивањем високошколске јединице у Димитровграду је друштвено оправдана и целисходна због лоше материјалне ситуације студената који имају пребивалиште у овом пограничном делу Србије.
Због чињенице да већина уписаних студената, на студијском програму Порези и царина не живи у седишту Установе повећава се број захтева студената за стварање услова за оснивање овог студијског програма ван седишта установе оснивача без својства правног лица.
gimnazijaДим1

Центар Димитровград - Контакт

Адреса:

Ћирила и Методија 12, 18320 Димитровград

Телефон:

E-пошта:

info@vpskp.edu.rs