null
Одсек БЛАЦЕ
Конкурс за упис студената у прву годину студија на Aкадемији пословних струковних студија Београд у школској 2019/2020. години
УПИС 2019
null
Центар ЈАГОДИНА
Акредитована високошколска јединица у Јагодини. уписује студенате у прву годину студија на Aкадемији пословних струковних студија Београд у школској 2019/2020. години
УПИС 2019
null
Центар ДИМИТРОВГРАД
Акредитована високошколска јединица у Димитровграду. уписује студенате у прву годину студија на Aкадемији пословних струковних студија Београд у школској 2019/2020. години
УПИС 2019